Yayın İlkeleri

Yola Çıkarken…

Çıla gazetesi internette yayına başladı… Neden Çıla? Yayın ilkeleri, kimler çıkarıyor…

ÇILA gazetesini kimler çıkarıyor?

 

NEDEN ÇILA İcila-yazisis-vorlage-animation3SMİ:

ÇILA Dersim inancında önemli bir yerde durur. Her perşembe akşamı damların başında, ziyaret taşlarının  dibinde ateşe verilir. İnançtır.
ÇILA, evlerde ocak taşına konan, evi aydınlatan küçük aydınlatma aracıdır. Üçgen şeklinde tenekeden bir lamba. Gaz doldurulur ve içine kaput bezinden bir fitil bırakılır. Lüküs lambası ve duvarlara asılan fenerle tanışmadan insanlarımız ÇILA ile karanlığı aydınlatırlardı. Alevi cılızdır ÇILA’nın, dışarı giderken o cılız alevi elinizin ayasıyla korumanız gerekir. Gazetemizin ismini bunun için ÇILA seçtik, çok cılız bir alev bu, her elin ayasına ihtiyacı var. Bu cılız ışığı koruyarak büyütecek, aydınlığı büyüteceğiz.

ÇILA’yı diğer yayınlardan ayıran özellik, aynen o aydınlatıcı lambamız gibi çıplak olmasıdır, yani kapalı hiç bir özelliği yok bu gazetenin. Herkese açık, derdi Kızılbaş toprağı olan, kadim renkli Kırmanciye toprağına dair söyleyecek sözü olan herkesin sesini katabilecek bir yayın ilkesine sahip olması.

ÇILA’NIN YAYIN İLKELERİ:

1. Bu gazetede kod isimle yazılar yer almayacak.

2. Kişi hak ve hürriyetine, kişi mahremiyetine saygıda kusur etmeyecek.
3. ÇILA’nın yöneticileri ve temsilcileri, her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında olacak. Gazetenin itibarını sarsacak türden bir faliyet ve organizasyon içinde olamaz, herhangi bir siyasi partide aktif görev alamaz.
4. ÇILA’nın künyesinde ve temsilcilik sıfatı olan hiç bir çalışanı, legal ya da illegal bir parti, örgüt ve gruplara üye olamaz.
5.  Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan maddi ve hiç bir hediye alamaz.
6.  Doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece hiç kimse cinsel kimliği, dili, dini inancı veya inançsızlığı, ırkı, milliyeti, meslek grubu, toplumsal  sınıfı ve fiziki engelleri ile tanımlanamaz; bunlara ilişkin olarak küçümsenip aşağılanamaz.
7.  Herhangi bir haber, mevcut bütün imkanlarla araştırılıp ve bundan ne sonuç alındığı belirtilerek veya doğruluğundan emin olunarak yayınlanır.
8.  Hiç kimse, somut bilgi ve belge bulunmadıkça yasaların suç saydığı eylemlerle suçlanamaz.
9.  Ilgili kişinin rızası olmadan, gizli kamera kullanmak, gizli kamera görüntüleri yayınlamayı redder.
10. Haberde suçlanan kişinin görüşüne mutlaka yer verilir. Eğer ilgili yanıt vermiyorsa veya kendisine ulaşılamıyorsa bu durum haberde belirtilir.
11. Başka ajanslardan, sosyal medya sayfalarından alınan haberin kaynağı belirtilir.
12. Kamusal kimliği olmayan kişilerin fotografları izinleri alınmaksızın, haberler ve makalelerde kullanılamaz.
13. Kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraflar ve görüntüler kullanılamaz. Ceset fotografları kullanılamaz.
14. Habercilikte ideolojik ve propaganda içeren tarzda yayın yapılamaz.
15. Yayın yönetmenleri, temsilciler ve çalışanlar kamusal hayatta ÇILA’nın temsilcileri olduğunu unutmamalı. Buna göre: Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda sahte ve kod isimle hesap açamaz.
16.Sosyal medyayı haber alma aracı olarak kullanabilir, ancak bağlantılar ve tweetlerin doğruluğunu tespit etmeden haberi yayına alamaz.
17. Gizlilik, güvenlik ve rekabet açısından risk oluşturabilecek detaylar, sayfa bilgileri ve işleyişi ile ilgili bilgiler paylaşılamaz.

ÇILA’da kimler yazabilir?

a). ÇILA, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, demokrasi ve insan haklarına aykırı şiddeti, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı, dini duyguları rencide etmeyen bir gazetedir.

b). ÇILA, ölüm cezasını, şiddet yoluyla bir fikri yaymayı prensip olarak redden herkes açık bir gazetedir.

c) ÇILA, aşiretçilik, bölgecilik gibi sıfat ve belirlemelerin yer aldığı hiç bir makaleye, ironi şeklinde olsa dahi yayınlamaz. Bu prensipleri kabul edenler ve söyleyecek sözü olanların yeridir ÇILA.

 

Gülengül Üsdtündağ; “Yetiş Pirim”