FDG’den, “2017 Festivalê Dêsımi yê Awrupa” için açıklama:

“Her vas koka xo sero roeno, her theyr zonê xode waneno!..” (Séy Qaji)

“2017 Festivalê Dêsımi yê Awrupa”; Kamuoyu Açıklaması:

 
02-03 Haziran 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleşen „2017 Dersim Festivali“ Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG), Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) ve Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF)’nun ortak etkinliği olarak gerçekleşti.

 

FDG, bu yılki festivalin ortaklaştırılmasını öncelikle diasporadaki Dersimliler içinde yoğun olarak gündeme getirilen „tek festival yapılsın“ talebine bir cevap arayışı olarak ele aldı. Federasyonumuzun gelenek haline getirdiği Dersim Festivali’ne alternatif olarak gündeme getirilen etkinlik irademiz dışında federasyonumuzu da kamuoyunda Dersimlilerin „neden ayrı ayrı festivaller yapıyorsunuz?“ sorusunun muhatapları arasına sokmuştu. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle ADEF ve FEDA temsilcileriyle yapılan görüşmelerde festivalin tamamen Dersim’in ve Dersimlilerin öncelikleri eksenli olması, siyasi parti ve örgüt propagandası alanı haline getirilmemesi gerektiği, sahne ve etrafının örgüt sembol, pankart ve bayraklarına kapalı alan olacağı vb. konularında fikir birliğine varıldı.

 
Anlaşılan, FEDA ve ADEF yöneticileri, hazırlık toplantılarında verdikleri tüm sözlere rağmen, geçmiş yıllarda gerçekleştirdikleri alternatif festivallerde olduğu gibi bu festivalde de „Dersim“i sadece örgüt ajitasyonunun perdelenmesi aracı olarak düşünmüşler. Dersimlilerin birliği doğrultusunda attığımız bu samimi adımın heder edilmesinin aslında ne FEDA’ya, ne de ADEF’e bir faydası olacak. Dersimliler, festival alanındaki manzarayı ADEF ve FEDA yöneticilerinin Dersimi değerlerden tamamen kopuşu olarak algılayabilecek kabiliyete sahiptir.

 

 

FDG, dost güçlerle varılan anlaşmalara, verilen söze riayet edip etmemeyi yöneticileri açısından ahlaki bir sınav alanı olarak da değerlendirir. Tabir yerindeyse bizim için „söz ağızdan çıkar“ ve ona bağlı kalınır. Birlikte iş yapmaya karar verenlerden birinin diğerini iki de bir ortak alınan kararlara riayet etmeye davet etmek zorunda kalması, her şeyden önce ahlaki bir dejenerasyonun delaleti olarak kabul edilmeli. Anlaşmalar, ortak alınan kararlara uyulmak için yapılır. Ortak alınan kararlar, birlikte gidilen güzergahta birbirimize teslim ettiğimiz emanettir. Emanete sadık davranmayanların Dersim’in cem-cemaat kültüründe yeri bellidir.

 
Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG) yönetim organları festival somutunda girilen bu eylem birliğinin değerlendirmesini üye ve aday üye dernekleri ile en kısa süre içinde yapıp sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaktır. İyi niyetle attığımız bu samimi adımın sorumluluğu tamamen bize aittir.
FEDA ve ADEF yöneticilerinin alınan ortak kararlara uymamasını fırsat bilip, sosyal medyada federasyonumuza ve yöneticilerine saldırı kampanyası başlatan, hukuki ve organik hiç bir ilişkisi olmadığı halde Federasyonumuz adına korsan açıklamalar yapma ahlaksızlığını sergileyen geçmişte FDG „yöneticiliği“ yapmış bir iki şahısın açıklamalarına da dikkat çekmek istiyoruz.

 
Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi (Oral History Projekt) mülakatları ve diğer ürünleri de dahil olmak üzere kurumumuzun bütün imkanlarını ve ilişkilerini kendi şahsi çıkarları için kullanmaktan imtina etmeyen, Sözlü Tarih Projesi somutunda kendilerinin sebebiyet verdikleri ihtilafın giderilmesi için Dersim’in cem-cemat geleneğine göre oluşturulan cematte vekaletini verdikleri temsilcinin dağıttığı Xızır lokmasını reddedecek kadar ayağa düşen, onca Mahkeme kararlarına uymayan bu insanlar, FDG’nin FEDA ve ADEF gibi kurumlarla ortak festival düzenleme, ya da başka bir eylem birliğı girişimini „terör örgütleriyle“ işbirliği olarak lanse etmekteler.

 
FDG, Alman dernek yasalarına göre kurulmuş, kamu yararına faaliyet yürüten bir kurumdur. Faaliyet çerçevesini yasal mevzuat belirler. Yasadışı güçlerle bir ilişkisi olmamıştır ve olmayacak da. FEDA ve ADEF’in bünyesindeki dernekler de yasal yapılardır. Bu kurumların yasal statülerine aykırı bir faaliyet içinde olup olmadıklarını kontrol etmek, buna karar vermek FDG yöneticilerinin işi olamaz. FDG, Alman Anayasa Koruma Teşkilatı’nın yan kolu değildir. Salafist-Vahabist trollerin ağzıyla Almanya’da yasal zeminde faaliyet yürüten kurumlara saldırıp onları „terör örgütü“, ya da „terör örgütlerinin yan kolu“ diye rejim güçlerine gamazlamakta beis görmeyen, daha da ileri giderek AABF gibi kurumlara buradan ayar vermeye çalışan bu hilebazlar, işlerine geldiğinde „terör örgütlerinin yan kolları“ dedikleri bu kurumlarla işbirliği yapmış olmalarını nasıl açıklayacaklar merak ediyoruz.

 

Sözkunusu güçlerin hatalarını eleştirmek elbet gereklidir. Fakat aklı başında hiç bir Dersimli bu kurumlara eleştirisini, devletin muhalif güçleri terörist ilan edip kriminalize etme aklı paralelinde yürtüme düşkünlüğüne tenezül etmez. 06 Haziran 2017

 
Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG)

 

https://www.facebook.com/FDG.Resmi.sayfasi/?fref=ts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

863 kere okundu

Gülengül Üsdtündağ; “Yetiş Pirim”